BearProject.org

Niedźwiedzie w Korabiewicach - spotkanie w GDOŚ
21 lutego 2012 z naszej inicjatywy odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), która jest rządową instytucją odpowiedzialną m.in. za ochronę przyrody, gatunki chronione oraz ogrody zoologiczne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GDOŚ, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz my - Agnieszka Sergiel i Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie spotkania przedstawiliśmy aktualną sytuację w byłym schronisku w Korabiewicach, wskazując na konieczność znalezienia pilnych rozwiązań. Dyskusja dotyczyła m.in. stanu prawnego 4 niedźwiedzi przebywających obecnie na prywatnej posesji. Dwa niedźwiedzie (Misza i Wania) są formalnie depozytem Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Dyrektor zoo wskazał na szczególne okoliczności, mające miejsce kilkanaście lat temu, w jakich niedźwiedzie znalazły się w kartotece zoo. Po konfiskacie przez urząd celny zostały one formalnie przejęte przez ogród jako dowody w postępowaniu, gdyż był to jedyny sposób, umożliwiający umieszczenie ich w Korabiewcach. W zoo brakowało miejsca dla dwóch ogromnych samców, a w byłym schronisku stały puste klatki. Dyrektor podkreślił także zasługi warszawskiego zoo w ratowaniu niedźwiedzi pochodzących z cyrków. Status pozostałych dwóch niedźwiedzi pozostaje niejasny (samca niedźwiedzia brunatnego Borysa oraz samicy niedźwiedzia himalajskiego Balbiny).

Poinformowaliśmy, że obecnie możliwości znalezienia miejsca dla niedźwiedzi w którymś z kilkunastu azyli dla niedźwiedzi w Europie są bardzo ograniczone. Ze względu na dużą liczbę niedźwiedzi ratowanych z rąk prywatnych na terenie Bałkanów oraz pojawiających się w kolejnych krajach zakazach tresury zwierząt w cyrkach, kolejka potrzeb jest bardzo długa. Azyle nie są w stanie przyjmować tylu niedźwiedzi. Nasz zeszłoroczny sukces, gdy dzięki współpracy z organizacją „Cztery Łapy” (Vier Pfoten) udało nam się umieścić 3 niedźwiedzie z Polski w azylu Bärenwald Müritz w Niemczech, nie jest możliwy do powtórzenia. W Polsce w tej chwili także nie ma takiego miejsca, a duża część niedźwiedzi w ogrodach zoologicznych przebywa w nieodpowiednich warunkach. Wskazaliśmy na konieczność znalezienia choćby tymczasowych rozwiązań. Dyrektor warszawskiego zoo zadeklarował wysłanie lekarzy weterynarii w celu przebadania wszystkich zwierząt w marcu, gdy warunki atmosferyczne pozwolą na bezpieczną immobilizację.

Ustalono, że wszystkie strony obecne na spotkaniu będą poszukiwać możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 

 


Dramatyczna sytuacja niedźwiedzi w byłym schronisku w Korabiewicach - komunikat specjalny - następne »
« poprzednie - Braniewo - warsztaty "Feeding enrichment" - spotkanie z burmistrzem

Niedźwiedzie w Polsce

Aktualności
Miejsca
AKTUALNOŚCI

Co nowego u niedźwiedzi w Poznaniu?

Wania nie żyje. Rozbudowa wybiegów coraz bliżej....

WIĘCEJ

Z Korabiewic do azylu w Poznaniu

Nowe życie niedźwiedzi ze schroniska w Korabiewicach - fotorelacja...

WIĘCEJ

NEWSLETTER
Copyright © 2009 BearProject.org Wykonanie: BIZZIT