BearProject.org
BearProject      Projekt

Projekt


     Projekt pomocy dla niedźwiedzi w niewoli w Polsce rozpoczął się w 2006 roku od badania sytuacji tych zwierząt. Celem inicjatywy podjętej we współpracy z brytyjską organizacją RSPCA i polskim stowarzyszeniem OTOZ Animals, była ocena warunków utrzymywania niedźwiedzi ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb biologicznych i występowania zaburzeń w zachowaniu. Przeprowadziliśmy szczegółowy spis wszystkich osobników przebywających w polskich ogrodach zoologicznych i innych instytucjach, biorąc pod uwagę wiek, płeć, pochodzenie, kondycję fizyczną i psychiczną. Analiza warunków, w jakich przebywają, obejmowała wielkość pomieszczeń  i wybiegów, ich urządzenie, rodzaj podłoża, dostępność wody do picia i do kąpieli, jakość i sposób  podawania pokarmu, techniki wzbogacania  środowiskowego (chowanie pokarmu, elementy do stymulacji ruchowej i psychicznej), możliwość korzystania z wybiegu w ciągu doby i w ciągu roku. Analizowaliśmy także zachowanie zwierząt. Dokonaliśmy przeglądu prawnych aspektów utrzymywania niedźwiedzi w niewoli w Polsce i w innych krajach.

 

     Uzyskane rezultaty wskazały m.in. na poważne zaburzenia zachowania u dużej części zwierząt spowodowane złymi warunkami utrzymywania. Większość spośród 54 stwierdzonych wówczas niedźwiedzi żyło w złych warunkach, a kilkanaście w warunkach, które określamy jako niehumanitarne. Wyniki przeprowadzonych badań mają służyć poprawie sytuacji, w tym zainicjować działania na rzecz zmian legislacyjnych w tym zakresie. Zaproponowaliśmy długo- i krótkofalowe rozwiązania stwierdzonych problemów dobrostanu.Rezultaty projektu prezentowaliśmy na konferencji prasowej w siedzibie PAP w Warszawie w 1999 r. Można ją zobaczyć na naszym profilu:  https://www.youtube.com/user/bearproject0709/videos

 
    Jeszcze w trakcie trwania badań rozpoczęliśmy działania na rzecz poprawy sytuacji niedźwiedzi w Polsce. Od tego czasu w niektórych miejscach nastąpiły zmiany na lepsze. Niektóre ogrody zoologiczne wybudowały nowe wybiegi dla niedźwiedzi (Białystok, Toruń, Zamość). Trzy niedźwiedzie (dwa z Leszna i jednego z Braniewa) dzięki pomocy fundacji Vier Pfoten udało nam się umieścić w doskonałych warunkach w azylu dla niedźwiedzi Bärenwald Müritz w Niemczech. W ciągu ostatnich lat podjęliśmy dziesiątki prób poprawy warunków życia niedźwiedzi, które polegały na udzielaniu konsultacji, wskazówek dotyczących różnych aspektów utrzymywania niedźwiedzi w niewoli, organizowania badań weterynaryjnych, w tym przeprowadzenia koniecznych zabiegów chirurgicznych, przekonywaniu właścicieli zwierząt do zmiany warunków utrzymywania, spotkań w Ministerstwie Środowiska w sprawie sytuacji niedźwiedzi, a także popularyzacji problematyki dobrostanu zwierząt dzikich w środkach masowego przekazu. Współorganizowaliśmy międzynarodową konferencję dotyczącą dobrostanu zwierząt w ogrodach zoologicznych, która odbyła się  w 2012 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ważna jest dla nas sprawa takiej zmiany przepisów prawnych dotyczących utrzymywania w niewoli niedźwiedzi i innych zwierząt, aby gwarantowały one utrzymanie wysokiego poziomu dobrostanu i realizację potrzeb biologicznych.

 

    Wyjaśniamy, że www.bearproject.org to adres strony internetowej na której przedstawiamy nasze działania. Nie jest to nazwa organizacji, jesteśmy naukowcami i działamy pod własnymi nazwiskami.

 

    Na wszelkie te działania potrzebne są środki finansowe. Chociaż pracujemy społecznie, potrzebne są pieniądze na pokrycie kosztów leków, konsultacji weterynaryjnych, kosztów transportu i wiele innych wydatków z tym związanych. Dlatego prosimy o wsparcie i bardzo dziękujemy za dotychczasową pomoc. Wsparcie możliwe jest zarówno poprzez bezpośrednie wpłaty na konto, jak i dzięki akcji 1% w czasie składania deklaracji podatkowych. Szczegóły są w "Jak możesz pomóc".

    Profil projektu jest też na facebooku (dwujęzyczny polski/angielski). Przedstawiamy tam nasze działania na rzecz dobrostanu niedźwiedzi jak i wiadomości na temat tych zwierząt z Polski i ze świata: http://www.facebook.com/bearproject.org

 

 

 

Niedźwiedzie w Polsce

Aktualności
Miejsca
AKTUALNOŚCI

Co nowego u niedźwiedzi w Poznaniu?

Wania nie żyje. Rozbudowa wybiegów coraz bliżej....

WIĘCEJ

Z Korabiewic do azylu w Poznaniu

Nowe życie niedźwiedzi ze schroniska w Korabiewicach - fotorelacja...

WIĘCEJ

NEWSLETTER
Copyright © 2009 BearProject.org Wykonanie: BIZZIT