BearProject.org
BearProject      Prawo      Prawo w Europie

Prawo w Europie


Wszystkie kraje zrzeszone w Unii Europejskiej w sprawie zwierząt w ogrodach zoologicznych zobowiązane są do wdrożenia


DYREKTYWY RADY 1999/22/WE Z DNIA 29 MARCA 1999 R.

która nakazuje, aby państwa członkowskie podejmowały wszelkie środki, aby zapewnić zwierzętom w ogrodach zoologicznych takie warunki przebywania, które spełniają biologiczne wymagania poszczególnych gatunków, między innymi przez urządzanie wybiegów zgodnie ze specyfiką gatunku. Nakazuje utrzymywanie wysokiego standardu opieki nad zwierzętami, łącznie z rozwiniętym programem zapobiegawczej i leczniczej opieki weterynaryjnej oraz wyżywienia.


Normy i zalecenia
Regulacje dotyczące minimalnej powierzchni wybiegów i pomieszczeń oraz ich urządzenia wprowadzone w niektórych krajach, są wyższe od obowiązujących w Polsce. W Austrii dla dwóch osobników wymagane jest co najmniej 400 m2 w przypadku niedźwiedzia polarnego i 300 m2 w przypadku pozostałych gatunków. W Szwecji dla jednego niedźwiedzia brunatnego lub polarnego wymagana jest powierzchnia nie mniejsza niż 1500 m2. Zalecenia w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania niedźwiedzi oraz standardy opracowane przez grupy ekspertów z ostatnich kilku lat, mówią o powierzchniach powyżej 4000 m2 lub 1 ha.Niedźwiedzie w Polsce

Aktualności
Miejsca
AKTUALNOŚCI

Co nowego u niedźwiedzi w Poznaniu?

Wania nie żyje. Rozbudowa wybiegów coraz bliżej....

WIĘCEJ

Z Korabiewic do azylu w Poznaniu

Nowe życie niedźwiedzi ze schroniska w Korabiewicach - fotorelacja...

WIĘCEJ

NEWSLETTER
Copyright © 2009 BearProject.org Wykonanie: BIZZIT