BearProject.org

Dramatyczna sytuacja niedźwiedzi w byłym schronisku w Korabiewicach - komunikat specjalny
Aktualizacja (23.02.2012) 

Właściciel terenu podjął współpracę z Fundacją „Międzynarodowy Ruch na Rzecz
Zwierząt – VIVA!”, która obecnie opiekuje się zwierzętami na terenie byłego
schroniska w Korabiewicach. Przekazujemy pokarm dla niedźwiedzi zakupiony
ze środków pochodzących z 1% (http://bearproject.org/site/show/id/156)
i ze zbiórek.

Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie losem niedźwiedzi i liczne pytania,
jakie są do nas kierowane. W miarę możliwości staramy się, aby żadne nie pozostało
bez odpowiedzi.

 

Komunikat (14.02.2012)
 

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy wiele pytań od ludzi zaniepokojonych sytuacją niedźwiedzi w Korabiewicach i możliwościami pomocy tym zwierzętom. Zbiegło się to z naszą wizytą w tym miejscu. W związku z dużym zainteresowaniem tą sprawą zdecydowaliśmy się na opublikowanie niniejszego komunikatu.


Byłe schronisko w Korabiewicach odwiedziliśmy 10 lutego 2012 r. Zgoda na prowadzenie schroniska dla psów w Korabiewicach została cofnięta pod koniec 2011 roku po serii reportaży telewizyjnych. Pomimo tego w byłym schronisku wciąż przebywa kilkaset psów i innych zwierząt. Przeciwko części osób pracujących przy zwierzętach, toczy się postępowanie prokuratorskie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Postępowaniem tym objęta jest także była właścicielka schroniska, która ponadto ma prokuratorski zakaz zajmowania się zwierzętami. Od kilku osób uzyskaliśmy informacje, że zakaz ten nie jest przestrzegany. Psy będące własnością 22 gmin nadal pozostają w nielegalnym schronisku, a organizacje społeczne, które mogą i miały pomóc w przeprowadzeniu akcji adopcji nie są wpuszczane na teren obiektu. Nie ma prądu i bieżącej wody. Na terenie obiektu jest tylko jeden czynny kran. Informacje te przekazujemy, gdyż są one niezbędne dla zrozumienia, w jakiej sytuacji są pozostawione tam zwierzęta.
 

Na terenie byłego schroniska przebywają 3 niedźwiedzie brunatne (wszystkie samce) i jeden niedźwiedź himalajski (samica). W trakcie wizyty stwierdziliśmy, że zwierzęta są wychudzone. Wskutek braku wystarczającej warstwy tkanki tłuszczowej nie zapadły w sen. Od miesięcy karmione są prawie wyłącznie marchwią, w klatkach brak jest wody. U jednego z niedźwiedzi stwierdziliśmy infekcje zębów w stopniu wymagającym interwencji stomatologicznej, zwierzę od miesięcy cierpi z tego powodu, co zdradza zachowaniem i wydawaniem charakterystycznego dźwięku. Niedźwiedzica himalajska ma problemy z poruszaniem się, co wynika z jej wieku i prawdopodobnie artretyzmu (powinna być objęta specjalnym leczeniem). Niedźwiedzie przebywają tam od lat w ciasnych klatkach, na betonie, bez fachowej opieki, w tym weterynaryjnej.
 

Niedźwiedzica himalajska Balbina i niedźwiedź brunatny o imieniu Borys przebywają w sąsiadujących ze sobą klatkach. Borys był zaspawany przez 10 lat w wozie cyrkowym zanim trafił do Korabiewic w kwietniu 2006 roku. Balbina, samica niedźwiedzia himalajskiego także jest zwierzęciem "pocyrkowym", w Korabiewicach przebywa od 1998 roku. Misza i Wania (w Korabiewicach od lipca 1997 r.) mają za sobą życie w moskiewskim wieżowcu (ze swoim treserem), jeden z nich także epizody bycia niedźwiedziem używanym do tresowania psów do polowań na niedźwiedzie w Rosji, a drugi przeżył okrutną tresurę w cyrku z wybiciem oka włącznie. W Polsce zostały skonfiskowane, są własnością Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Z powodu braku miejsca w ogrodzie, oddane w 1997 roku w depozyt do schroniska.
 

Dalsze utrzymywanie niedźwiedzi, a także wilka w miejscu byłego schroniska dla zwierząt w Korabiewicach narusza prawo dotyczące ochrony gatunkowej i humanitarnej. Zwierzęta te przebywają tam bez stosownego zezwolenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wymaganego w przypadku zwierząt chronionych, na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz.1419). Ponadto utrzymywanie zwierząt z załącznika I Rozporządzenia Ministra Środowiska z 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) poza uprawnionymi jednostkami (do których nie należą schroniska, a tym bardziej byłe schroniska) jest nielegalne (placówki nieuprawnione muszą przekazać zwierzęta do podmiotów mających takie uprawnienia do 23 maja 2012 r.). Zwierzęta żyją tam w warunkach bardzo niskiego poziomu dobrostanu, nie mają właściwej opieki, co narusza Ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (ze zmianami, Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724).
 

W związku z opisaną sytuacją uważamy, że dalsze przebywanie tam niedźwiedzi i wilka jest nie tylko nielegalne, ale zagraża ich zdrowiu. Jest także niebezpieczne dla ludzi. Za absolutnie niezbędne uważamy szybkie działania na rzecz znalezienia rozwiązania obecnej sytuacji i choćby tymczasowego umieszczenia zwierząt w innych miejscach. Szukamy możliwych rozwiązań i próbujemy dotrzeć do decydentów oraz osób i organizacji mogących pomóc.Niedźwiedzie nie mogą być utrzymywane w domach, schroniskach, zoo bez licencji - następne »
« poprzednie - Niedźwiedzie w Korabiewicach - spotkanie w GDOŚ

Niedźwiedzie w Polsce

Aktualności
Miejsca
AKTUALNOŚCI

Co nowego u niedźwiedzi w Poznaniu?

Wania nie żyje. Rozbudowa wybiegów coraz bliżej....

WIĘCEJ

Z Korabiewic do azylu w Poznaniu

Nowe życie niedźwiedzi ze schroniska w Korabiewicach - fotorelacja...

WIĘCEJ

NEWSLETTER
Copyright © 2009 BearProject.org Wykonanie: BIZZIT