BearProject.org

Gołuchów - opinia w sprawie niedźwiedziarni
Na prośbę Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, w dniu 4 lutego 2010 roku, dokonaliśmy oceny czy zabytkowa niedźwiedziarnia, znajdująca się na terenie tego ośrodka, spełnia standardy niezbędne do utrzymywania niedźwiedzi. Poniżej publikujemy treść opinii.


     Wrocław,05.02.2010 r.
 
Opinia w sprawie przydatności zabytkowej niedźwiedziarni w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie do przetrzymywania niedźwiedzi.

     Budynek starej niedźwiedziarni w Gołuchowie jest obiektem wybudowanym na przełomie XIX i XX wieku. Obekt ma charakter piwnicy i położony jest na terenie parku w pobliżu innych budynków Ośrodka Kultury Leśnej. Wnętrze obiektu ma powierzchnię ok. 110 m2 i jest podzielone na trzy odrębne części, z których największe ma powierzchnię ok. 70 m2. Wysokość piwnicy jest zróżnicowana, waha się od 120 do 230 cm. Przejścia pomiędzy poszczególnymi częściami nie mają drzwi i są niskie. Naturalne oświetlenie dociera do wnętrza przez nieliczne i małe okna. Budynek nie ma kanalizacji, a drenaż pomieszczeń nie jest odpowiedni. Wokół obiektu nie ma wybiegu, okolice porasta roślinność typu parkowego z alejkami.
    Pomieszczenie w obecnym stanie nie spełnia warunków niezbędnych do utrzymywania niedźwiedzi. Brak jest m.in. infrastruktury odprowadzania wody, regulacji wilgotności, systemu śluz i przepustów do obsługi oraz separacji zwierzęcia.

    Modernizacja istniejącego budynku wymagałaby radykalnej przebudowy w celu zapewnienia dobrostanu zwierzęcia jak i bezpieczeństwa obsługi. Nawet po takiej przebudowie obiekt bez wybiegu nie może funkcjonować jako miejsce utrzymywania niedźwiedzi. Modernizacja poniosłaby za sobą nie tylko ogromne koszty, niewspółmierne do uzyskanych rezultatów. Ponadto wymagałaby poważnej ingerencji w substancję zabytku. Zespół Zamkowo Pałacowy jest wpisany na listę obiektów prawnie chronionych.

   
Wybieg zewnętrzny o odpowiednich parametrach jest absolutnie konieczny, wymagany zarówno ze względu na potrzeby zwierząt jak i obowiązujące prawo.

  
Obiekty przeznaczone do przetrzymywania niedźwiedzi muszą być zgodne z Dyrektywą Unii Europejskiej doyczącą utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych z 1999 r., która mówi o konieczności zapewnienia takich warunków, aby zwierzę mogło zaspokajać swoje potrzeby biologiczne.
    W przypadku niedźwiedzi potrzebne są m.in.:
- odpowiednia powierzchnia wybiegu (zalecane jest 2500 m2 dla jednego lub dwóch zwierząt i 1000 m2 dla każdego następnego),
- urządzenie wybiegu zapewniające zwierzęciu możliwość eksploracji i realizacji potrzeb biologicznych takich jak: kopanie i poszukiwanie pokarmu (naturalne podłoże i roślinność), kąpiel i pływanie (basen), separowanie się od otoczenia (kryjówki: zakrzewienia, tunele betonowe lub naturalne), wybór różnych mikroklimatów w zależności od potrzeb i warunków pogodowych.

   Analiza warunków naturalnych na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie pozwala na sformułowanie sugestii dotyczącej utworzenia tam ekspozycji niedźwiedzi brunatnych. Jednak nie w starej niedźwiedziarni, ale w kompleksie leśnym przylegającym do arboretum. Znajduje się tam Pokazowa Zagroda Zwierząt, w której utzrymuje się kilka gatunków ssaków. Wysokie standardy utrzymania zwierząt na terenie OKL stwarzają szansę na powodzenie takiego projektu. Nie bez naczenia jest istniejąca baza logistyczna, edukacyjna i kompetencje personelu. Z naszych kilkuletnich badań wynika, że spośród będących obecnie w niewoli w Polsce 51 niedźwiedzi, aż 18 żyje w warunkach naruszających zarówno elementarne zasady humanitarnego traktowania zwierząt jak i prawo europejskie (www.bearproject.org).
    Ośrodek Kultury Leśnej mógłby zostać miejscem, gdzie znalazłyby one właściwe warunki utrzymania. Wymaga to jednak budowy nowego obiektu zgodnego z obowiązującymi standardami.
 
 


 


Jak możesz pomóc? - następne »
« poprzednie - Wizyta w Przemyślu

Niedźwiedzie w Polsce

Aktualności
Miejsca
AKTUALNOŚCI

Co nowego u niedźwiedzi w Poznaniu?

Wania nie żyje. Rozbudowa wybiegów coraz bliżej....

WIĘCEJ

Z Korabiewic do azylu w Poznaniu

Nowe życie niedźwiedzi ze schroniska w Korabiewicach - fotorelacja...

WIĘCEJ

NEWSLETTER
Copyright © 2009 BearProject.org Wykonanie: BIZZIT