BearProject.org

W Krakowie znów o niedźwiedziach
W dniach 8 i 9 listopada 2010 r. w Krakowie odbyły sie kolejne warsztaty poświęcone niedźwiedziom. Tym razem mówiono o strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce. To część większego projektu "Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi" które Polska, jako członek UE, jest zobowiązana zrealizować. Projekt prowadzi SGGW w Warszawie. Wkrótce zostanie opublikowane sprawozdanie z warsztatów, dziś program.

Program warsztatów:

8 listopada 2010

11.00 – 11.15 Wanda Olech, SGGW – Powitanie, przedstawienie gości, prezentacja organizatorów i uczestników warsztatów oraz celów i założeń projektu
11.15 – 11.30 Agnieszka Sergiel, UWr – Podsumowanie poprzedniego spotkania i przedstawienie aktualnego stanu inicjatywy powstania Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi
11.30 – 12.00 Nuria Selva, Agnieszka Sergiel, Agnieszka Olszańska, IOP PAN, UWr – Prezentacja Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi. Propozycja celu, regulaminu, struktury, obowiązków, sposobu działania. Prezentacja Grupy Interwencyjnej ds. Niedźwiedzi
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.30 Dyskusja nad celem powstania i zasadami działania Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi 13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.00 Tomasz Zwijacz-Kozica, Tatrzańska Fundacja dla Niedźwiedzi/TPN – Czy niedźwiedź to synantrop? Sytuacje konfliktowe – próba rewizji terminologii
15.00 – 16.00 Dyskusja: sytuacje konfliktowe, „niedźwiedzie zsynatropizowane” czy „oswojone”? Dyskusja nad klasyfikacją zagrożeń
16.00 - 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 16.45 Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – Zwierzęta w mieście – interwencje
16.45 – 17.05 Agnieszka Sergiel, UWr – Prezentacja protokołów immobilizacji oraz pomiarów i pobierania prób
17.05 – 17.30 Agnieszka Sergiel, UWr – Podsumowanie i wnioski

9 listopada 2010

9.00 – 9.25 Zbigniew Jakubiec, Ewa Zyśk-Gorczyńska, IOP PAN – Stan populacji i monitoring niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Metoda ankietowa
9.25 – 9.50 Filip Zięba, TPN – Monitoring i zarządzanie niedźwiedziem brunatnym w Tatrach
9.50 – 10.15 Stefan Jakimiuk, WWF – Próba oceny liczebności i zmienności genetycznej niedźwiedzi  występujących w polskiej części Karpat na podstawie analiz genetycznych – wstępna ewaluacja
10.15 – 10.30 Przerwa kawowa
10.30 – 10.55 Robert Mysłajek, Sabina Nowak, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” – Monitoring dużych  drapieżników w Polsce – dotychczasowe doświadczenia z ogólnopolskiej inwentaryzacji wilka  i rysia
10.55 – 11.20 Nuria Selva, Katarzyna Bojarska, IOP PAN, UJ – Metodyka monitoringu niedźwiedzia  brunatnego stosowana w innych krajach
11.20 – 12.00 Dyskusja: Wypracowanie wspólnej metody monitoringu niedźwiedzia brunatnego w Polsce
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 12.45 RDOŚ w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie – Procedura postępowania przy ocenie szkód  wyrządzonych przez niedźwiedzie
12.45 – 13.15 Agnieszka Olszańska, Teresa Berezowska, IOP PAN – Podsumowanie szkód wyrządzonych  przez niedźwiedzie w województwie małopolskim, śląskim i podkarpackim. Czy potrzebne są zmiany  w systemach wypłat odszkodowań powodowanych przez duże drapieżniki?
13.15 – 14.15 Dyskusja: Systemy wypłat odszkodowań; przepływ informacji z RDOŚ do Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi 14.15 – 14.30 Podsumowanie
14.30 – 15.30 Przerwa obiadowa
O projekcie w Warszawie - następne »
« poprzednie - Poeta o niedźwiedziach

Niedźwiedzie w Polsce

Aktualności
Miejsca
AKTUALNOŚCI

Co nowego u niedźwiedzi w Poznaniu?

Wania nie żyje. Rozbudowa wybiegów coraz bliżej....

WIĘCEJ

Z Korabiewic do azylu w Poznaniu

Nowe życie niedźwiedzi ze schroniska w Korabiewicach - fotorelacja...

WIĘCEJ

NEWSLETTER
Copyright © 2009 BearProject.org Wykonanie: BIZZIT